سید مرتضی

اگر برای اهل ظاهر، روز و شب جز چرخش کره ی زمین برگرد خویش و در
مدار خورشید هیچ چیز در خود نهفته ندارد، اما برای اهل راز، این شب، شب
هجرت از پرستش نفس به پرستش رب است.

کره ی زمین در طواف نور است و اگر بر گرد خویش نیز می چرخد، تمثیلی از این معناست که: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»            

 

 

    

/ 0 نظر / 42 بازدید