اطلاعیه مهم در خصوص آخرین مرحله تکمیل ظرفیت جذب شرکت ملی نفت ایران

آخرین باقیمانده ظرفیت جذب نیروی انسانی شرکت ملی نفت از
    محل مجوز سال 1390 از دو طریق ذیل تکمیل می گردد:
    الف- جهت تامین قسمتی از این ظرفیت، تعداد 45 نفر از داوطلبان  ذخیره که در مجموع نمرات آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی حد نصاب لازم را کسب نموده اند به عنوان پذیرفته شده نهایی به همان شرکتی که مصاحبه شده اند معرفی می گردند.
        ب- جهت تامین آخرین باقیمانده، برای بیش از 600 نفر از مردودین مصاحبه های استخدامی از تاریخ 25 لغایت 30 شهریور ماه سال جاری در دو حوزه تهران و ماهشهر در شرکتهایی غیر از محل اولیه معرفی می گردند.

 اطلاعات بیشتر:

http://azmoon.nioc.ir/Home.aspx

 

/ 0 نظر / 26 بازدید